БИБЛИОТЕКА ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ХРИСТО НИКОВ КОЗЛЕВ"-гр. ДОЛНА ОРЯХОВИЦА

    НЧ "Христо Ников Козлев"-гр. Долна Оряховица е основано на 19 декември 1883 г. С основаването на читалището започва дейността на библиотеката. Тогава то се е помещавало в старото училище. През 1911-12 г. се издига до покрив следващата читалищна сграда. В горния етаж на сградата се помещава библиотека и читалня. Активна дейност започва през 1931 г.
    На 3 септември 1964 г. тържествено е открита сегашната сграда на НЧ "Христо Ников Козлев". Библиотеката, която до тогава е била в схлупени помещения се разширява в съвременни зали. Библиотекари, които помним и до днес са: Венета Гасерова, Дочка Лясковска, Петко Гецов, Снежана Досева, Йорданка Бабанова- с 33 годишен библиотекарски стаж.
    Нашата библиотека е втората по големина в Община Горна Оряховица. Намира се на площад "България" /в центъра/ на гр. Долна Оряховица.
    В момента библиотеката разполага с 20 000 тома художествена, отраслова, справочна и др. литература. Имаме около 300 редовни читатели.
    Библиотеката разполага с читалня, голяма зала за свободен достъп и детски отдел. Обща разгъната площ 117 м2.
    В детския отдел има и българска и чуждестранна литература, енциклопедични издания, периодични /в."Рики гимназист" и в. "Рики кандидат-гимназист"/ и др.
    Залата за свободен достъп /зала за възрастни/-енциклопедични издания, научна, краеведска и художествена литература. Тук се намират всички класически романи.
    При нас се съхраняват вестници: "Държавен вестник", "Форум", "Борба", които и в момента се получават.
    В библиотеката има кът, където с рисунки и плакати се отбелязва всеки светъл празник. Организират се и седмици на бележити автори, в които децата вземат най-голямо участие.
    В града ни има основно училище- "Св. Св. Кирил и Методий" с паралелки от 1 до 8 клас-200 ученика. Детския отдел се посещава редовно, тъй като тук се намират всички книги от препоръчителната литература за ученици.
    През миналата година имаме 9389 посещения на библиотеката и читалнята. Читалищната самодейност при нас е много добре развита и това допълнително помага на библиотеката да увеличи своите читатели.