ДЕЙНОСТТА НА БИБЛИОТЕКАТА ПРИ ЧИТАЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ" В СЕЛО ПЪРВОМАЙЦИ


    Библиотеката при читалище "Иван Вазов" в село Първомайци с новите информационни центрове, създадени по програма "Глобални библиотеки". Посещение на Комисията по култура.