ДЕЙНОСТТА НА БИБЛИОТЕКАТА ПРИ НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ – 1884” село ПОЛИКРАИЩЕ


    Библиотечната дейност в село Поликраище ни води началото си още от създаването на читалището. Книгите винаги са били най-важното нещо в живота на хората, а поликраищенци били жадни за знания, будни и ученолюбиви.

    Най-ранните сведения за създадената от тях читалня са от 1890 година. Любознателните младежи се събирали в нея вечер, а някой от учителите четял на висок глас от намиращите се там вестници и списания.

    По време на Първата световна война, в обстановка на пълна разруха, е преустановена и библиотечната дейност. Целият архив и книжнина са прибрани в един шкаф в централното училище. През есента на 1920 година дейността е възстановена. Широко застъпени са просветните мероприятия. Изнасят се беседи и сказки от местни и външни оратори по важни здравни, домашни, стопански, културни и други въпроси. За библиотеката отговарят отделни учители и ученици. През 1920 година е назначен първият щатен библиотекар. Направени са и първите дарения от жители на селото.

библиотечна

    До 1949 година се е помещавала в различни сгради – в кметството, в училището, в потребителната кооперация. През 1950 година е преместена в новопостроената читалищна сграда. Закупени са нови стилажи, книгите са подредени систематично-азбучно, изработен е каталог. Функционират три подвижни библиотеки.

    През 1979 година е включена към централизираното библиотечно обслужване с център – библиотеката при читалище „Напредък” град Горна Оряховица. Това значително подобрява и улеснява нейната дейност.

    През 1988 година завършва генералният ремонт на читалищната сграда. Направено е изцяло ново библиотечно обзавеждане, отговарящо на съвременните изисквания и стандарт.

    Богата и разнообразна е културно-масовата дейност на библиотеката. Провеждат се срещи с писатели, читателски конференции, литературни четения, обсъждания на книги, рецитали с учениците, анкети, конкурси, посещения на класовете за запознаване с фонда и с правилата за обслужване и др. С подходящи материали библиотеката подпомага всички мероприятия, организирани в селото. По нейна инициатива през 2006 година е открита постоянна битова изложба с предмети от бита на нашите предшественици от началото на ХІХ век.

    В края на 2009 година излезе от печат летописната книга на читалището „Път през годините”, материалите за която са събрани и подредени от библотеката.

    За по-голяма информираност на населението се поддържат постоянни витрини и се излъчват периодично предавания по местния РТВ, отразяващи по-важните годишнини, културни мероприятия и сведения за новопостъпилата литература.

    Библиотечният фонд е 14582 тома литература, а обслужваните читатели са 202. От тях 136 са до 14 години. Набавените книги са предимно от дарения.ДЕТСКИЯТ ТАНЦОВ СЪСТАВ "СЕВЕРНЯЧЕ" ПРИ ЧИТАЛИЩЕ „РАЗВИТИЕ” село ПОЛИКРАИЩЕ

    Детският танцов състав „Северняче” при читалище „РАЗВИТИЕ” село Поликраище с хореограф Анелия Пенчева съществува от 2004 година. През тези шест години са постигнали високи резултати в своето развитие. Участвали са на много национални конкурси и фестивали и във всички читалищни мероприятия. Прекрасните им изпълнения винаги взривяват публиката и огласят салоните с нестихващи аплодисменти.

    През настоящата година се подготвяха упорито, с много желание и амбиция и резултатите са изключително радостни!

   

    Освен на местно ниво, имаха представяне на три национални конкурса: На 26 март в град Стара Загора на Х-я Детски националн музикално-фолклорен конкурс „Орфеево изворче” със завоювано второ място и плакет „Сребърна лира”. На 17 април в град Монтана – на ІІ-я Детски национален конкурс „С напеви от Северозапада” – в категория обработени танци – І-во място, купа, грамота и диплом, в категория камерни танци – ІІІ-то място, купа, грамота и диплом.

    На 28 април – в град София в Националния дворец на децата на Международния детски фестивал „Млади таланти” – грамота за отлично представяне, купа и покана за участие в гала концерта на най-добре представилите се.

    В края на месец май детският танцов състав „Северняче” ще участва за трети пореден път на Общобългарския събор „С България в сърцето” в град Каварна.

    За всички е ясно, че искрата в тези млади и всеотдайни танцьори е запалена и я има вярата и надеждата, да се запази жива традицията и вълшебството на неповторимия български народен танц!

    ДА ИМ ПОЖЕЛАЕМ УСПЕХ!